เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ภ.ด.ส.๓ และ ภ.ด.ส.๔)
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow รายงานงบแสดงสถานะ ประจำปี 2565
insert_drive_file รายงานงบแสดงสถานะ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview243
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลว. 1 ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview246
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว. 1 ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview327
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว. 1 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview297