เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box กองการศึกษา
นายอดิเรก งอยผาลา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952615112
นายอดิเรก งอยผาลา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0952615112
จ่าเอกนัฐวุฒิ หล่มช่างคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0885180436
นางวันวิษา ศรีบุญใชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0807413095