เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักปลัด และกองช่าง ลงพื้นที่ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มทางเข้าบ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร [6 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบะหว้า จัดประชุมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการเตรียมการณ์เฝ้าระวังและระงับไฟไหม้ป่าในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ตำบลบะหว้า... [3 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 20 มกราคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมอนุมัติแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ LTC [20 มกราคม 2566]
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลบะหว้า [14 มกราคม 2566]
ตาวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ [12 มกราคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [7 มกราคม 2566]
วันที่ 4 มกราคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบะหว้า จัดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า [4 มกราคม 2566]
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบะหว้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า [26 ธันวาคม 2565]
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ดำเนินการประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า [23 ธันวาคม 2565]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบะญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [24 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 - 10 (ทั้งหมด 330 รายการ)