เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของ เทศบาลตำบลบะหว้า
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย [12 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธุ์ 2567 เทศบาลตำบลบะหว้า นำโดยคณะผู้บริหารร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกพื้นที่สำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน... [6 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลบะหว้า ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชส(อสม.) ประธานและกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล... [2 กุมภาพันธ์ 2567]
ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย [10 มกราคม 2567]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของ เทศบาลตำบลบะหว้า [4 มกราคม 2567]
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า นำโดยนายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ครู และพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช... [13 ตุลาคม 2566]
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า นำโดยนายบุญยงค์ ชาติห้าวหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พนักงานเทศบาล ครู และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ปีที่ 17 ณ วัดทุ่ง บ้านอากาศ หมู่ที่ 2... [12 ตุลาคม 2566]
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้าและเทศบาลตำบลโพนแพง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบะหว้า ถึงบ้านคึม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง ... [6 ตุลาคม 2566]
พิธีมอบสิ่งของพระรารชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [19 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [15 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 - 10 (ทั้งหมด 367 รายการ)