เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า และคณะผู้บริหาร เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาวใหญ่และโรงเรียนบ้านวังม่วง... [19 พฤษภาคม 2565]
นที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28... [12 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธีนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย รายนางเพลิน ถินนาวัน ประชาชนบ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร [9 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวนันทกา สาระนาค นิติกรปฏิบัติการ นางสาวอศิวมล บุษราคัม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางรัชชุดา แดงวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน... [9 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวนันทกา สาระนาค นิติกรปฏิบัติการ นางสาวอศิวมล บุษราคัม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางรัชชุดา แดงวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน... [9 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย เดินทางมาที่เทศบาลตำบลบะหว้า ประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 และผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย... [3 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 30 เมษายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตเห็ดตับเต่าแบบเลียนแบบธรรมชาติ ณ... [30 เมษายน 2565]
วันที่ 29 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโพนแพง จิตอาสาประชาชนบ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 และจิตอาสาประชาชนบ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์... [29 เมษายน 2565]
วันที่ 28 เมษายน 2565 งานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลบะหว้า ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย [28 เมษายน 2565]
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร ร่วมด้วยนักป้องกันและบรรเทาสำธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจที่พักอาศัยของประชาชนบ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย... [28 เมษายน 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 233 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24