เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามหลัก 5 ส.โดยใช้วิธีสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยรอบ ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย... [4 ตุลาคม 2565]
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง สังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... [4 ตุลาคม 2565]
วันที่ 27 กันยายน 2565 นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย ร่วมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลบะหว้า จัดกิจกรรม Kick off "รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ณ... [27 กันยายน 2565]
วันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ตามนโยบายการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานแต่ละกอง ณ... [16 กันยายน 2565]
วันที่ 8 กันยายน 2565 และวันที่ 13 กันยายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นิติกรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และผู้ช่วยนายช่างโยธา... [14 กันยายน 2565]
วันที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบะหว้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร [13 กันยายน 2565]
วันที่ 9 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร [9 กันยายน 2565]
วันที่ 8 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้านำพี่น้องประชาชนในตำบลบะหว้าร่วมกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์และการเต้นประกอบเพลง รวมพลังมวลชนคนรักสุขภาพ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ลานหน้าวัดจอมแจ้ง... [8 กันยายน 2565]
วันที่ 2 กันยายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสานเปลนอน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า... [2 กันยายน 2565]
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร [31 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 - 10 (ทั้งหมด 294 รายการ)