เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box ฝ่ายบริหาร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายวิระ นิเทียน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 087-2145323
นายบุญยงค์ ชาติห้าวหาญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 096-7611232
นายเหงียม เถาโคตรศรี
เลขานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 063-0353922
นายสมชัย ไตรโยธี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9547246