info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561-2562
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2560
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
หนังสือพิมพ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 496
เดือนนี้ 13,551
เดือนที่แล้ว 24,395
ทั้งหมด 125,529

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ.สี่แยกบริบริบูรณ์ หมู่ 6 ต.บะหว้า อ.อากาศอำ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า ม.2 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย ถึงบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.เม่นน้อย ม.4 ถึง บ.สี่แยกบริบูรณ์ ม.6 ต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo กำหนดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย ม.4 ถึงบ้านสี่แยกบริบูรณ์ ม.6 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า ม.2 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย ถึงบ้านกุดน้ำขุ่น ต.เชิงชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า ม.2 ถึงบ้านบะยาวน้อย ม.5 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ด้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ