เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ.บะหว้า ม.7 ต.บะหว้า อ.อากา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหนองสโนว์) บ.วังม่วง หมู่ 1 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ.วังม่วง หมู่ 8 ต.บะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา บ.สี่แยกบริบูรณ์ หมู่ 6 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายจันทร์ศรี ถึงบ้านนางสาวละอองดาว) บ้านวังม่วง ห poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายทุ่งนา บ้านเม่นน้อย หมู่ 4 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล บ.สี่แยกบริบูรณ์ ม.6 ต.บะหว้า อ.อากาศอำ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้าขยายเขตท่อน้ำประปา บ้านบะยาวน้อย หมู่ 5 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางออกบ้านคึม) บ.บะยาวใหญ่ หมู่ 3 ต.บะหว้า อ.อากาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางนายสมาน-แม่แนบเนียน บ.สี่แยกบริบูรณ์ ม. 6 ต.บะหว้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล ) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลบะหว้า เขต 2 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยหมอลำซิ่งถึงบ้านนายสวรรค์ บ้านบะยาวน้อย หมู่ 5 ต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านน้อยสระพังทอง ม.9 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางต่อทางเข้าเมรุป่าช้า บ.บะหว้า ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
1 - 20 (ทั้งหมด 159 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8