เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังบอน-ดรงน้ำดื่ม บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกล
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวั
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวั
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังบอน - โรงน้ำดื่ม บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังบอน - โรงน้ำดื่ม บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ.บะหว้า ม.7 ต.บะหว้า อ.อากา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหนองสโนว์) บ.วังม่วง หมู่ 1 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ.วังม่วง หมู่ 8 ต.บะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา บ.สี่แยกบริบูรณ์ หมู่ 6 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายจันทร์ศรี ถึงบ้านนางสาวละอองดาว) บ้านวังม่วง ห poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายทุ่งนา บ้านเม่นน้อย หมู่ 4 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 170 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9