info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 73
เมื่อวาน 381
เดือนนี้ 9,072
เดือนที่แล้ว 14,006
ทั้งหมด 73,806

play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการขุดลอกลำห้วยบงตอนล่าง บ้านบะหว้า หมู่ 2 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการขุดลอกลำห้วยไร่ บ้านวังม่วง หมู่ 8 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการขุดลอกห้วยวังกอขาม บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ 3 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบสำเร็จ พร้อมฝาปิด บ้านบะหว้า หมู่ 2 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบสำเร็จ พร้อมฝาปิด บ้านบะหว้า หมู่ 2 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบสำเร็จ พร้อมฝาปิด บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลบะหว้า อำเภออ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จ.สก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จ. poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 - บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบะหว้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการขุดสระน้ำ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปา บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จ.สกลนค poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่3 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวั poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
1 - 20 (ทั้งหมด 74 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแทนมูล มุงคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

โทร.098-1405371
www.facebook.com/BAWALOCAL

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ