เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางแอนนา นาโควงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0878593174
นางสาวสุมินตรา นาขมิ้น
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0619268666
นางอาภรณ์ อุ่นสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0801950454
นางสาวไทยเจริญ ไตรโยธี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0857610344
นางนงค์ลักษณ์ อินทร์อ่อน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0879838428
นางสมปอง ผากงคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0877210676
นางสาววนิดา สุกะดีทัด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0883038408
นางอรณิชา ดาคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0854518585