ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโล

ชื่อไฟล์ : d6QjF27Fri22003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้