messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder คำสั่งแต่งตั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบะหว้า - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและมอบหมายความรับผิดชอบ

คำสั่งเทศบาลตำบลบะหว้า - แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน