เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของ เทศบาลตำบลบะหว้า
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
sentiment_very_satisfied รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1