เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow จดหมายข่าว
photo วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามหลัก 5 ส.โดยใช้วิธีสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อปรับปรุงสถานที
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง สังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo วันที่ 27 กันยายน 2565 นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย ร่วมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลบะหว้า จัดกิจ
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ตามนโยบายการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ เพื่อขับเคลื่อน
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบะหว้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดส
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันที่ 8 กันยายน 2565 และวันที่ 13 กันยายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นิติกรปฏิบัติการ น
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 2 กันยายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo วันที่ 19 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค มือ เท้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค มือ เท้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวี ประจำปีงบประมาณ พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"รวมใจท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนคนอาสาคว่ำกะโหลกกะลาเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน ณ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
find_in_page วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่กีดขวางแนวสายไฟฟ้า ตามคำร้องทุกข์ของประชาชน บริเวณบ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบะหว้า อำ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบะหว้า โดยชมรมผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลตำบลบะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางวิภารัตน์ คำทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางพรธิดา นิเทียน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมด้วยผู้นำชุมชนในตำบลบะห poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 กองช่าง และพนักงานเทศบาลตำบลบะหว้าได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่กีดขวางแนวสายไฟฟ้า ตามคำร้องทุกข์ของประชาชน บริเวณบ้านเม่นน้อย หมู่ที poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมทอดถวายเทียนพร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวนันทกา สาระนาค นิติกรปฏิบัติการ นายสุทิวัส นิเทียน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน นายทรงยศ วะเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 129 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7