เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow จดหมายข่าว
photo วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลบะหว้า ได้เข้าร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า จำนวน 2 ครัวเรือน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดประชุมแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 28 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ออกพื้นที่ศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 28 มีนาคม 2566 งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับงานนิติการ ได้ออกเยี่ยมเยี่ยนเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นท
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นักพัฒนาชุมชน นิติกร และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ร่วมมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ กับสำนักงานข
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า มอบหมายให้นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินสาธารณป
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 23 มีนาคม 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลบะหว้า ออกพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนฝายวังหินหน้าผา บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหว
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo วันที่ 22 มีนาคม 2566 งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับงานนิติการ ได้ลงพื้นที่บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 และบ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 เพื่อตร
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 21 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนารายได้ตำบลบะหว้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า ตำบลบะหว้า อ
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 16 มีนาคม 2566 กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีฯ ณ บ้านบะหว้า
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo วันที่ 15 มีนาคม 2566 กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีฯ ณ บ้านเม่นน้
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 14 มีนาคม 2566 กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีฯ ณ บ้านบะยาวน
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 13 มีนาคม 2566 กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาษี ณ บ้านวังม่วง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo วันที่ 8 มีนาคม 2566 งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบะหว้า จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมฝึกอาชีพสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสัญจรปรับปรุงภูมิทัศน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระ
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการฝึกทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 ให้แก่ อปพร. จำนวน 4
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 181 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10