เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow จดหมายข่าว
photo จดหมายข่าวฉบับที่ 44-2566 / วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo จดหมายข่าวฉบับที่ 43-2566 / 8 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับชาวบ้านผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo จดหมายข่าวฉบับที่ 42-2566 / 27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดกิจกรรม ถวายเทียน พรรษา ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo จดหมายข่าวฉบับที่ 41-2566 / 19 กรกฎาคม 2566 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo จดหมายข่าวฉบับที่ 40-2566 / 30 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดกิจกรรม เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2566 ในระหว่าง วันที่ 6 -13 มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลบะหว้า ได้เข้าร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า จำนวน 2 ครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดประชุมแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo วันที่ 28 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ออกพื้นที่ศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo วันที่ 28 มีนาคม 2566 งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับงานนิติการ ได้ออกเยี่ยมเยี่ยนเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นท poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นักพัฒนาชุมชน นิติกร และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ร่วมมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ กับสำนักงานข poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า มอบหมายให้นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินสาธารณป poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo วันที่ 23 มีนาคม 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลบะหว้า ออกพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนฝายวังหินหน้าผา บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo วันที่ 22 มีนาคม 2566 งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับงานนิติการ ได้ลงพื้นที่บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 และบ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 เพื่อตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo วันที่ 21 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนารายได้ตำบลบะหว้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า ตำบลบะหว้า อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo วันที่ 16 มีนาคม 2566 กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีฯ ณ บ้านบะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo วันที่ 15 มีนาคม 2566 กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีฯ ณ บ้านเม่นน้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 187 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10