เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow จดหมายข่าว
photo วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า และคณะผู้บริหาร เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยา
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย เดินทางมาที่เทศบาลตำบลบะหว้า ประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร พนักงานเ
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 30 เมษายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันที่ 29 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโพนแพง จิตอาสาประชาชนบ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 และจิตอาสาประชาชนบ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo วันที่ 28 เมษายน 2565 งานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลบะหว้า ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนว
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันที่ 28 เมษายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร ร่วมด้วยนักป้องกันและบรรเทาสำธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจที่พักอาศัยของประชาชนบ
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนหนุ่มสาว สถาบันฮักบ้านเกิด ความสุขอยู่ที่เรา ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการจัดทำแผนกา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 21 เมษายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นางวิภารัตน์ คำทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแ
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo วันที่ 21 เมษายน 2565 นางวิภารัตน์ คำทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า นางสาวอศิวมล บุษราคัม นัก
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 20 เมษายน 2565 นางวิภารัตน์ คำทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางพรธิดา นิเทียน นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นา
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo วันที่ 19 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 11 เมษายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565 และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล อำ
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo วันที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนแพง ออกปฏิบัติงานร่วมระงับเหตุอัคคีภัยไฟไหม้ป่า ในพื้นที่บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนว
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 10 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณภายใน ภายนอก อาคารเรียน โรงอาหารและบริเวณห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้าและ
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นางวิภารัตน์ คำทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หั
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนแพงและเทศบาลตำบลหนองสนม ออกปฏิบัติงานร่วมระงับเหตุอัคคีภัยไฟไหม้ป่า ในพื้นที่บ้านกลาง ตำบลโพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo วันที่ 7 เมษายน 2565 นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า และนายขวัญชัย ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในนามของเทศบาลตำบลบะหว้า มอบเงินช
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 7 เมษายน 2565 นางวิภารัตน์ คำทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า นักวิชาการสาธารณสุขและ นาย
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 28 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารสำนักงานภายในโรงเรียนบ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า อำเภอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตามม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5