เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow จดหมายข่าว
photo วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักปลัด และกองช่าง ลงพื้นที่ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ซ
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo วันที่ 20 มกราคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมอนุมัติแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ LTC ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo วันที่ 14 มกราคม 2566 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่ว
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo วันที่ 9 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโพนแพง และจิตอาสาประชาชนบ้านสี่แยกบริบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo วันที่ 4 มกราคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบะหว้า จัดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีท
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบะหว้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ดำเนินการประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ห้องประช
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า และนิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่บ้านสี่แยกบร
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหารและงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร สถานพินิจจังหวัดสกลนคร ในกา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งานสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานนิติการ ร่วมกับนางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า ได้ลงพื้
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมกับผู้นำชุมชน ร
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบะห
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า และนางสุพัตรา แก้วก่า ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ร่วมกันสำรวจการรุกล้ำที่ดินสาธาร
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบะห
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลบะหว้าเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยจัดท
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันที่ 28 ตุลาคม 2565 งานประปาและงานโยธา ร่วมกับงานนิติการ เทศบาลตำบลบะหว้า ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบะหว้า เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเท
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานและคัดกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบะหว้า เพื่อพิจารณากล
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 154 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8