เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของ เทศบาลตำบลบะหว้า
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2564
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะสองข้างทางบนถนนสายหลัก บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิด ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามและประเมินผลการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามและประเมินผล การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1