เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฯ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์อย่างมีคุณธรรมเเละโปร่งใส ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 31 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 31 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตาบลบะหว้า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1