เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของ เทศบาลตำบลบะหว้า
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ปี 2563
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า รณรงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า รณรงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า รณรงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการ วันที่ 25 เมษายน 2563 รณรงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดตั้งด่านตรวจและจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนและดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและเดินแบบผ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับส่วนราช poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1