ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทางเข้าบ้านบะหว้า หมู่ที่ ๒,๗,๙ ตำบลบะหว่้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง