ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีตหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง