ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง