ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 3 ก๊อกน้ำ) สำนักปลัด เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง