ชื่อเรื่อง : จ้างดูแลรักษาทำความสะอาด เปิด-ปิด สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง