ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง