ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บน 4236 สกลนคร เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง