ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

ชื่อไฟล์ : T86UtOVTue25508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้