ชื่อเรื่อง : ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อไฟล์ : GRxORu0Wed92225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้