ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ชื่อไฟล์ : krPeDShSun53124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้