ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
ชื่อไฟล์ : 7Awv9I6Mon102230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้