ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทางเข้าบ้านบะหว้า หมู่ที่ ๒,๗,๙ ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง