ชื่อเรื่อง : ซื้อปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและถังดับเพลิงเล็ก สำหรับใช้ในรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บน ๔๒๓๖ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง