ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายตัวอักษรพลาสวูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง