ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง