ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง