ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขยายเขตท่อน้ำประปา บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง