ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ ตลอดจนบำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง