เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า และนิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ และจะประสานไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อร่วมกันออกรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินของทางสาธารณะที่ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรุกล้ำซ้ำขึ้นอีก ซึ่งเทศบาลตำบลบะหว้าอยู่ระหว่างทำแผนในการเสนอขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเป็นถนนลูกรังเพื่อความสะดวกในการใช้สัญจรตลอดจนขนถ่ายผลผลิตการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ต่อไป
ผู้โพส : admin