เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
เทศบาลตำบลบะหว้าดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเงินคืน
รายละเอียด : วันที่ 13 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นของรัฐ และได้นำเงินที่รับไว้โดยไม่มีสิทธิมาคืนให้แก่ทางราชการแล้ว ทั้งนี้เทศบาลตำบลบะหว้าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างถูกต้องรัดกุมตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถคืนเงินแก่ผู้ซึ่งมีสิทธิจะได้รับอย่างแท้จริง
ผู้โพส : admin