เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรี นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักวิชาการสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรกลุ่มเปราะบางบ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ชราและป่วยเป็นโรคไต
ผู้โพส : admin