เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของ เทศบาลตำบลบะหว้า
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการและสังคม
insert_drive_file รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ฐานข้อมูลด้านอาชีพตำบลบะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แบบขอคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.06) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ขั้นตอนและเอกสารลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มิได้จดทะเบียนนิติบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบะหว้า ประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1