เมนูหลัก (Main)
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
เว็บไซต์เดิม
เทศบัญญัติงบประมาณ
++ เทศบัญญัติประจำปี พ.ศ. 2560
รายงานการเงินและบัญชี
++รายงานงบแสดงสถานะ ปี 2559
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
เทศบัญญัติงบประมาณปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณปี 2558
รายงานสถานะการคลัง 2560
รายงานสถานะการคลัง 58-59
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานรับจ่ายรายไตรมาส
รายงานการประชุมสภา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานทรัพยากรบุคลล
แผนพัฒนาบุคลากร
แผ่นพับและเอกสารต่างๆ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
บริการ online
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "รวมพลังแห่งความภัคดี" ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย (6 ภาพ)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลบะหว้า เข้าร่วมโครงการจัดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรม “109 ครั้ง รอยประทับยาตรายังจารึก...สกลนคร” ณ บริเวณถนนสกลนคร – กาฬสินธุ์ จนถึงพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ (14 ภาพ)
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 59 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลบะหว้า พร้อมพสกนิกรชาวตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทุ่ง อ.อากาศอำนวย (11 ภาพ)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ สระหนองจาน บ.บะหว้า ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร (9 ภาพ)
ดูภาพเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการต่อเติมอาคารเรียนอนุบาลฯ ศูนย์บริการบ้านวังม่วง ม.8 (16 สิงหาคม 2560) 4
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ บ.สี่แยกบริบูรณ์ ม.6 (21 มิถุนายน 2560) 5
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างเตาเผาศพ(แบบเชิงตะกอน) บ.บะยาวใหญ่ ม.3 (26 พฤษภาคม 2560) 3
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.บะหว้า ม.9 (2) (26 พฤษภาคม 2560) 7
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.บะหว้า ม.9 (1) (26 พฤษภาคม 2560) 6
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ.บะหว้า ม.7 (26 พฤษภาคม 2560) 5
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.บะยาวใหญ่ ม.3 (26 พฤษภาคม 2560) 6
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.วังม่วง ม.1 (26 พฤษภาคม 2560) 3
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพิพึด บ.เม่นน้อย ม.4 (23 พฤษภาคม 2560) 4
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังจ่า บ.บะยาวใหญ่ ม.3 (23 พฤษภาคม 2560) 6

ดูทั้งหมด
ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.วังม่วง ม.8 (28 ตุลาคม 2558) 49
รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 (26 ตุลาคม 2558) 27
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังม่วง ม.1 (22 ตุลาคม 2558) 27
รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 (22 ตุลาคม 2558) 24
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 (09 ตุลาคม 2558) 40
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ (29 กันยายน 2558) 22
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (24 กันยายน 2558) 18
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ (10 กันยายน 2558) 23
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ฯ (03 กันยายน 2558) 39
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ) (31 สิงหาคม 2558) 17

ดูทั้งหมด
หนังสือราชการกรม